Kiállítás bemutató

Fenntartható fejlődés épülete

Azaz a fenntartható fejlődés olyan társadalom kiépítését célozza meg, amely:

Megvédi és fejleszti környezetét

 • Hatékonyan és elővigyázatosan használja a természeti erőforrásokat
 • Újrahasznosítással minimalizálja a hulladéktermelést
 • Olyan szintre korlátozza a környezetszennyezést, amely nem károsítja a természeti rendszereket
 • Értékeli és védi a természet sokféleségét

Kielégíti a társadalmi szükségleteket

 • Emberi léptékűvé formálja a településeket
 • Értékeli és védi a sokféleséget, erősíti a helyi közösséget és kulturális identitást
 • Jól működő, tartós, tetszetős épületeket, szabad tereket hoz létre, s azokat tovább fejleszti
 • Biztonságos, tiszta és kellemes környezettel védi az emberi egészséget és kényelmet
 • Az egészségügyi ellátásban a megelőzésre és a gondoskodásra helyezi a hangsúlyt
 • Biztosítja az emberi élethez szükséges alapvető szolgáltatások megfizethetőségét
 • A lehetőségek szerint helyben elégíti ki a helyi szükségleteket
 • Biztosítja a szakértelem és a tudás elérhetőségét
 • A közösség minden csoportját képessé teszi a döntéshozatalban való részvételre, valamint a döntések társadalmi és közösségi hatásainak mérlegelésére

Támogatja a gazdaság eredményességét

 • Élénk helyi gazdaságot teremt, mely a környezet károsítása nélkül teszi elérhetővé a kielégítő és kifizetődő munkát
 • Értékeli a társadalmi tevékenységeket
 • Ösztönzi a közlekedési ártalmak minimalizálását
 • Mindenki számára megteremti a kultúra, a szabadidő és a pihenés könnyen hozzáférhető lehetőségeit
 • Fatörzs metszet (210×185 cm, 1826-tól induló évgyűrűk) zöld és piros számokkal, melyek jelzik a tájhasználat fordulópontjait (pl. a Fehér-Körös csatornát megszemlézi Ferenc József császár – 1857) és a főbb történeti eseményeket. Rövid szöveg és fotók a csigakerti fáról.
 • A tájegység gazdaságát a korábbi időszakban – és részben most is – meghatározó élelmiszeripar történetének bemutatása.
 • Archív metszetek, rajzok, festmények, fotók a táj produktumait feldolgozó iparról, pl. István malom és a sarkadi cukorgyár.
 • Talajtani összefoglaló, a táj alapvető talajtípusainak (öntés, réti, sziki, csernozjom) bemutatása.
 • Az árvédelmi rendszer keresztmetszeti bemutatója. A vízrendezés története képekben.

A terem közepén terepmodell található az alábbi témákkal:

 • Ártéri gazdálkodás bemutatása
 • Gátrendszerek bemutatása

Vadászat, vadászterem

A leghosszabb falon nagy diorámában a régió nagyemlőseit és vad madarait mutatjuk be. Külön tárlót kaptak a vadászati eszközök, a teljességre törekedve a kőbaltától a golyóspuskáig bezárólag. Sort kerítettünk a különböző csapdák kiállítására is. Terepasztalon mutatjuk be a vadászat és a vadgazdálkodás legfontosabb építményeit (magasles, etetők stb.). A falon körben trófeákat, valamint a vadászat történetének rövid leírásait, illetve válogatott vadászati életképek régi metszeteit jelenítjük meg.

Összeállítottunk egy gyűjteményt a témával foglalkozó legjobb szakkönyvekből, amelyek az érdeklődő látogatók számára további információk forrását jelenthetik.