Energiagazdálkodás

Energiatakarékos izzó Napjaink egyik kulcsfontosságú feladata, hogy újabb és újabb utakat és módokat találjunk az energia hatékony és ésszerű felhasználására. Nem csak az újra fel nem használható energiaforrások korlátozott mennyisége és a kimerülőben lévő készletek teszik sürgetővé a problémát, de ezt követeli meg a fenntartható fejlődés alapelve is.

Magyarország számos olyan kihívással találja magát szembe, melyek meghatározzák energiastratégiájának alapjait:

  • Az energia iránti globális kereslet folyamatosan nő
  • A külső energiafüggőség tovább emelkedik
  • A fosszilis energiahordozók beszerzése nehezedik, a hiány kockázata nő
  • A világpiaci energiaárak emelkednek
  • Szigorodó környezetvédelmi követelmények

A magyar hosszú távú energiastratégia fő célja a tudatos és ésszerű energiafelhasználás elősegítése az energiahatékonyság növelése és a légszennyező kibocsátások csökkentése.

A kőolaj nem megújuló energiaforrás
A kőolaj nem megújuló energiaforrás

A kihívásokra adott válaszok között szerepel a hazai megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, széndioxid kibocsátás csökkentés, ezáltal a vidéki régiók gazdasági fejlődésének előmozdítása különös tekintettel a villamos energia megújuló energiaforrásokból való előállításának növelésére. A kormányzat a megújuló energiaforrások részarányát 2013- ig. 7-, 2020-ig, pedig 14 százalék fölé kívánja emelni a teljes energiamérlegen belül. A célok között szerepel, hogy a bioüzemanyagok részaránya a teljes közlekedési célú üzemanyag felhasználásban 2013-ra megközelítse a 6-, 2020-ra pedig elérje a 10 százalékot. Természetesen a hatékony energiafelhasználásban óriási szerepe van a fogyasztói szokások átalakításának is. Ebben a munkában kíván részt venni a Körös- Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány, amely elkötelezett híve a fenntartható fejlődés feltételrendszere hazai kialakításának. A Gyulavári Kastély Látogatóközpont éppen ezért programjainak, rendezvényeinek összeállításánál, szervezésénél kiemelt figyelmet fordít a megújuló energia fokozottabb felhasználásának témakörére.